Privacy Statement

Het hierna volgende omvat informatie over de wijze waarop Gashi Sierbestrating en Klussenbedrijf met uw persoonsgegevens omgaat. Gashi Sierbestrating en Klussenbedrijf tracht uw privacy optimaal te beschermen.

De bezoeker van deze site kan via e-mail contact opnemen met Gashi Sierbestrating en Klussenbedrijf ten behoeve van informatie e.d. De opgeslagen gegevens van een bezoeker worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting. Behoudens deze uitzondering zal nimmer de door de bezoeker verstrekte persoonlijke gegevens aan derden worden verstrekt.

Ter beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens zijn passende maatregelen door Gashi Sierbestrating en Klussenbedrijf genomen.